De werkwijze is als volgt:

  • Opmeten van de woning. Alle wanden worden opgemeten. Ramen, deuren en dergelijke worden niet meegerekend.
  • Afplakken van de woning. Hierbij worden de raamkozijnen, deurkozijnen, trapgat(en), plafonds, en indien nodig de vloer en / of de keuken nauwkeurig afgeplakt door ervaren medewerkers. Als materiaal wordt hiervoor extra dik papier, plastic folie, en tape gebruikt.
  • Pleisteren van de wanden. Op alle wanden wordt een gladde, dunne onderlaag aangebracht. Dit laagje is in dezelfde kleur als de kleur van de structuur.
  • Aanbrengen structuur op de wanden. Met de hulp,van een spuit en een compressor wordt de structuur op de wanden gespoten.
  • Verwijderen van afplakpapier en plasticfolie. Nadat alle wanden gespoten zijn, wordt door onze medewerkers papier en plastic voorzichtig verwijderd, en in de daarvoor door U aangewezen afvalbakken opgeruimd.
  • Leveringsvoorwaarden en garantie: Voor particulieren gelden de algemene consumentenvoorwaarden voor afbouwbedrijven in Nederland.